Çocuklar neden parmaklarını kullanarak matematik yapmaya devam etmeli?

Neredeyse tüm çocuklar, parmaklarını kullanarak saymayı öğreniyorlar. Ancak çocuklar büyüdükçe ve matematik problemleri daha da geliştikçe parmaklarla sayma eylemi çoğu zaman cesaretlendirilemez veya düşünmek için daha cesaretlendirilmez veya düşünmek için daha az zeki bir yol olarak görülür. Ancak, çocukların parmaklarını kullanmaları için masafeli duran eğitimciler, ebeveynler ve öğrenciler, beyin ağlarının güçlendirilmesi fırsatını kesmektedirler. Stanford’tan profesör Jo Boaler, Atlantik’te parmakları kullanmanın nörolojik yararları hakkında ve daha yüksek matematikte gelişmiş düşünceye nasıl katkıda bulunabileceğini anlatıyor.

Yeni beyin araştırmalarına göre, öğrencilerin parmaklarını kullanmamaları durumunda matematiksel gelişimleri durduruluyor. Parmaklar muhtemelen en yararlı görsel yardımcılarımızdan biridir ve beynimizin parmak alanı yetişkinliğe iyi bir şekilde hazırlanır. Parmak algısının ihtiyacı ve önemi, piyanistlerin ve diğer müzisyenlerin bir müzik aleti öğrenmeyenlerden daha yüksek matematik anlayışına sahip olmaları olabilir.

Boaler görsel düşünme, aritmetik ve büyüme zihniyetini uygulayarak matematik öğretmek için daha çekici bir yolu desteklemek için araştırma ve müfredat geliştirdi. Stanford Üniversitesindeki YouCubed adlı programı, öğrencilerin ve öğretmenlerin matematik öğrenmeye engelleri aşmalarına yardımcı oluyor. Matematik kaygısı, matematik öğrenmede bir engel olarak belirlenmiştir.    Bu farklılıklara dikkat çekerek ve matematiğin nasıl öğretildiğini yeniden düşünen Boaler, öğrenciler ve yetişkinler için bir matematik aşkı geliştirmek için daha geniş bir yol yaratıyor.

Öğrencilerin, sıklıkla, bir soyutlama dünyasına ve sınıflardaki sayılara daldırıldıklarında, matematiğe erişilemez ve ilgisiz olduğunu hissetmeleri pek de şaşırtıcı değildir.

Öğrenciler çoğu zaman politik talimatlar ve hatalı müfredat kılavuzları nedeniyle matematikle ilgili gerçekleri ezberlemek zorunda bırakılıyorlar. Ve az sayıda görsel ve yaratıcı matematik simgeleriyle dolu sayısal çalışma kağıtları arasında sürülüyorlar.Anaokulundan sekizinci sınıfa kadar olan Ortak Ana standartları, görsel çalışmalara, önceki öğrenme ölçütlerinden çok daha fazla önem göstermektedir, ancak lise içerikleri, öğretmenleri sayısal ve soyut düşünceye teslim eder.

Kaynak

http://www.theatlantic.com/education/archive/2016/04/why-kids-should-use-their-

fingers-in-math-class/478053/

Çeviri: Serap Karaöz