Kullandığım Terapi Yöntemlerim > Çocuklar ve Ergenler için EMDR


 

Çocuk ve Ergenler için ayrı bir EMDR uzmanlık eğitimi gerekli görülmüştür? Çocuk ve Ergenler tek başlarına değil, aileleri ile var olmaktadırlar. Bu nedenle semptomları ve tedavileri bu bakış açısı ile ele alınmalıdır. Çocukların birincil bakım verenlerine olan bağlanmalarının kalitesi çok önemlidir. Çocuğun, aile, gelişim ve travma tarihçesi terapi planının temeli-ni oluşturmaktadır. Çocuklar ve ergenler fizyolojik, nörolojik, bilişsel, duygusal ve sosyal olarak gelişim sürecindedirler, yapıları tamamen olgunlaşmamıştır. Terapistin, bu alanlarla ilgili engin bir bilgi birikiminin olması gerekmektedir. Birçok çocuğun farklı gereksinimleri vardır, bu nedenle EMDR terapisine ek olarak farklı müdahaleleri de kullanmak gerekir. 

Travma alanında çalışırken terapistin çocuk istismarı gibi konularla karşı karşıya kalması nadir değildir. Bu nedenle, çocukların korunması ve hakları ile ilgili yasaların bilinmesi de çok önemlidir.  EMDR terapisti, çocuğun hayatına travmanın etkisini nasıl değerlendireceğini bilmek durumundadır. Bununla birlikte güvenliği artırmak ve ebeveynin travmasını da ele almak amacı ile aileyi EMDR protokolüne dahil etmenin bir yolunu bulmalıdır. (Emdr Derneği sayfasından alınmıştır.)